top of page

 Müşterilerimizin kendi belirlediği tasarım ve malzeme ile yapıların inşaasını , kuruluşumuzun işçilik kalitesi ile birleştirerek , kararlaştırılan zamanda ve  eksiksiz gerçekleştirmek sureti ile müşterilerimizi memnun etmek ve bu sayede , sektörün yurt içi ve dışı piyasasında , haklı intiba ve yerimizi sağlamlaştırarak sürdürmektir.    

               

Politikamızı gerçekleştirme doğrultusunda ;

  • Her bir faaliyetimizi hedefler doğrultusunda planlamak ve yasal şartlara uygunluk çerçevesinde gerçekleştirmek ;

  • Temel hizmetlerimizi gerçekleştirecek optimum sayıda yönetim kadrosu   ile çalışmak;

  • Faaliyetlerimiz için en ideal altyapı , insan gücü ve diğer kaynakları planlamak ve bu kaynaklarımızın yeterliliğini ve performanslarının sürekli arttırmak;

  • Tüm faaliyetlerimizde insan sağlığını ve güvenliğini ön planla tutmak ;

  • Faaliyetlerimizde çevre sağlık ve güvenlik şartlaını sağlamak ve inşa edilen yapılar ile çevre değerlerine ilave değerler kazandırmayı ilke edinmekteyiz.

bottom of page